Thứ năm, ngày 23 tháng 09 năm 2021
CHỌN NGÔN NGỮ:
Các nhân tố chính tác động đến tiến trình giải quyết xung đột Israel-Palestine và triển vọng
Ngày đăng: 14/05/2021
Nguyễn Hải Lưu

Tiến sĩ, Bộ Ngoại giao


Hơn bảy thập kỷ qua, cuộc xung đột Israel-Palestine đã trải qua nhiều biến thiên của lịch sử, tác động không nhỏ đến hoà bình, ổn định ở khu vực Trung Đông cũng như lợi ích của mỗi bên. Mặc dù các tổ chức quốc tế và nhiều nước lớn đã có nhiều nỗ lực, đề xuất nhằm giúp Israel và Palestine thu hẹp khác biệt, xúc tiến thương lượng và đàm phán hoà bình nhằm tìm kiếm giải pháp lâu dài, bền vững để chấm dứt xung đột, đáp ứng quyền và lợi ích chính đáng của mỗi bên. Tuy nhiên đến nay, tiến trình này vẫn lâm vào bế tắc kéo dài do nhiều nhân tố chủ quan và khách quan khác nhau, nhất là những thành tố cốt lõi rất khó dung hoà như quy chế Jerusalem, biên giới lãnh thổ, chủ quyền của Palestine và vấn đề bảo đảm an ninh cho Israel, các khu định cư Do Thái ở Bờ Tây, quyền trở về của người tị nạn Palestine cũng như tình hình nội bộ của mỗi bên và yếu tố can dự, ảnh hưởng của các nước lớn. Trên cơ sở đó, bài viết này sẽ tập trung phân tích một số nỗ lực, đề xuất đáng chú ý của cộng đồng quốc tế thời gian qua, đánh giá những nhân tố chính tác động đến tiến trình giải quyết xung đột Israel-Palestin và dự báo triển vọng thời gian tới.

Từ khóa: Israel, Palestine, Trung Đông, xung đột