Thứ hai, ngày 26 tháng 09 năm 2022
CHỌN NGÔN NGỮ:
Cải cách kinh tế và tài chính ở Saudi Arabia
Ngày đăng: 17/05/2021
Hoàng Thu Minh
Thạc sĩ, Trường Đại học Ngoại Ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội

Bài viết bàn đến cải cách kinh tế và tài chính ở Saudi Arabia từ năm 2016 đến nay. Chính quyền Saudi Arabia đã có nhiều cố gắng nỗ lực trong cải cách kinh tế và tài chính nhằm đưa nền kinh tế phát triển. Với việc tiếp tục tập trung vào đa dạng hóa kinh tế, tạo thêm nhiều việc làm và phát triển các nguồn thu phi dầu mỏ, chính phủ Saudi Arabia đã đặt ra một mục tiêu lạc quan cho tăng trưởng kinh tế của đất nước.

Từ khoá: Cải cách, kinh tế, tài chính, Saudi Arabia