Thứ bảy, ngày 03 tháng 06 năm 2023
CHỌN NGÔN NGỮ:
Cạnh tranh nước lớn giữa Nga – Mỹ tại khu vực Trung Đông
Ngày đăng: 28/03/2023

Th.S Nguyễn Thị Ngọc Mai, Viện Nghiên cứu Châu Phi và Trung Đông


TÓM TẮT

Bài viết này sẽ phân tích sự cạnh tranh ảnh hưởng nước lớn giữa Nga và Mỹ ở khu vực Trung Đông. Sự trở lại mạnh mẽ của Nga tại khu vực này cho thấy, Nga đang điều chỉnh các chính sách theo hướng can dự ngày càng tích cực hơn. Mỹ dường như đang giảm dần vai trò của mình ở khu vực này nhưng vẫn đầy toan tính với lợi ích được đặt lên hàng đầu. Thực tế cho thấy, cuộc cạnh tranh này khó có thể đi đến hồi kết và Trung Đông vẫn sẽ là “điểm nóng” trong thời gian tới.

Từ khóa: Trung Đông, cạnh tranh, Mỹ, Nga