Thứ bảy, ngày 03 tháng 06 năm 2023
CHỌN NGÔN NGỮ:
Chiến lược phát triển du lịch số của Saudi Arabia và hàm ý chính sách cho Việt Nam
Ngày đăng: 28/03/2023

Th.S Nguyễn Danh Cường, Viện Nghiên cứu Châu Phi và Trung Đông
TS Trần Diễm Hằng, Trường Đại học Hòa Bình
TÓM TẮT

Saudi Arabia là một thành viên trong khối Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh (GCC), có nền kinh tế phát triển dựa vào dầu mỏ. Hiện nay, phát triển du lịch là một trong những chiến lược quan trọng của Saudi Arabia để đa dạng hóa nền kinh tế và giảm sự phụ thuộc vào dầu mỏ. Bài viết này làm rõ một số chiến lược phát triển du lịch số của Saudi Arabia, từ đó rút ra một số bài học kinh nghiệm về chuyển đổi số trong lĩnh vực du lịch tại Việt Nam hiện nay.

Từ khóa: Chiến lược, du lịch số, Saudi Arabia, hàm ý chính sách