Thứ tư, ngày 28 tháng 09 năm 2022
CHỌN NGÔN NGỮ:
Chiến lược phát triển năng lượng tái tạo của Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất và Vương quốc Morocco: Cơ hội hợp tác của Việt Nam
Ngày đăng: 22/09/2022


Kiều Thanh Nga, Tiến sĩ Viện Nghiên cứu Châu Phi và Trung Đông


TÓM TẮT

Ở khu vực Trung Đông - Bắc Phi (MENA), nhiều quốc gia đã phát huy lợi thế và tiềm năng để phát triển năng lượng tái tạo, giảm dần phụ thuộc vào nguồn năng lượng từ dầu mỏ hoặc nguồn năng lượng nhập khẩu nhằm phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững, trong đó có các Tiểu Vương quốc Arab thống nhất (UAE) và Morocco. Mỗi nước, dựa trên lợi thế, vai trò và nhu cầu phát triển để xây dựng chiến lược, chính sách và phương thức phát triển năng lượng tái tạo của quốc gia mình. Mặc dù UAE là quốc gia xuất khẩu dầu mỏ lớn trong khu vực, trong khi Morocco lại là quốc gia phải nhập khẩu năng lượng với số lượng lớn, nhưng cả hai đều ưu tiên và thúc đẩy phát triển năng lượng tái tạo với các mục tiêu tham vọng và đang là những quốc gia dẫn đầu khu vực về phát triển năng lượng tái tạo. Bài viết nghiên cứu về chiến lược phát triển năng lượng tái tạo của UAE và Morocco, từ đó gợi mở những cơ hội cho Việt Nam trong hợp tác phát triển năng lượng tái tạo với hai quốc gia này.

Từ khóa: Chiến lược, năng lượng tái tạo, UAE, Morocco, Việt Nam, năng lượng mặt trời, năng lượng gió.