Thứ hai, ngày 26 tháng 09 năm 2022
CHỌN NGÔN NGỮ:
Chính sách an sinh xã hội trong đại dịch Covid-19 ở Trung Đông - Bắc Phi và bài học kinh nghiệm
Ngày đăng: 28/12/2021


Kiều Thanh Nga

Tiến sĩ, Viện Nghiên cứu Châu Phi và Trung ĐôngTÓM TẮT

Là khu vực thường xuyên xảy ra xung đột và di cư, kinh tế bị ảnh hưởng bởi giá dầu và có sự chênh lệch giàu - nghèo khá lớn giữa các quốc gia, Trung Đông-Bắc Phi từ lâu đã rất quan tâm và đầu tư cho hệ thống an sinh xã hội. Ngay từ đầu đại dịch COVID-19, các quốc gia trong khu vực đã nhanh chóng thực hiện các biện pháp an sinh xã hội hỗ trợ người dân, ổn định kinh tế - xã hội và ngăn chặn sự gia tăng nghèo đói. Kết quả ban đầu cho thấy, một số quốc gia trong khu vực đã thực hiện những chương trình an sinh xã hội khá phù hợp và hiệu quả, góp phần đưa tỷ lệ người dân tiếp cận an sinh xã hội tăng nhanh trong khu vực. Song, hệ thống an sinh xã hội ở Trung Đông-Bắc Phi còn nhiều bất cập, tỷ lệ tài chính dành cho an sinh xã hội tương đối thấp khiến độ bao phủ chưa tới được các đối tượng dễ bị tổn thương. Đây là những kinh nghiệm có giá trị cho Việt Nam trong bối cảnh tăng cường các biện pháp an sinh xã hội hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng do đại dịch, khôi phục các hoạt động sản xuất kinh doanh và phục hồi nền kinh tế hậu COVID-19.

Từ khóa: An xinh xã hội, COVID-19, Trung Đông - Bắc Phi (MENA)