Thứ ba, ngày 03 tháng 10 năm 2023
CHỌN NGÔN NGỮ:
Chính sách thúc đẩy phát triển năng lượng tái tạo ở Morocco
Ngày đăng: 18/04/2023

Th.S Nguyễn Danh Cường, Viện Nghiên cứu Châu Phi và Trung ĐôngTÓM TẮT

Morocco là một trong các quốc gia ở Châu Phi đã sớm có những chính sách phát triển năng lượng tái tạo và đưa năng lượng tái tạo ngày càng có vị trí quan trọng trong chiến lược năng lượng của quốc gia. Bài viết này góp phần làm rõ một số chính sách về cải cách thủ tục hành chính, thương mại hóa các nguồn năng lượng tái tạo, hoàn thiện thể chế và khung pháp lý trong việc phát triển năng lượng tái tạo. Đồng thời, bài viết làm rõ một số thách thức trong thực thi chính sách phát triển năng lượng tái tạo ở Morocco. Qua đó, góp phần gợi ý một số chính sách thúc đẩy phát triển năng lượng tái tạo tại Việt Nam hiện nay.

Từ khóa: chính sách, thúc đẩy, năng lượng, tái tạo, Morocco