Thứ bảy, ngày 03 tháng 06 năm 2023
CHỌN NGÔN NGỮ:
Đảm bảo an toàn giao thông đường bộ tại châu Phi: Thách thức và giải pháp
Ngày đăng: 22/09/2022


Hồ Diệu Huyền, Thạc sĩ Viện Nghiên cứu Châu Phi và Trung Đông


TÓM TẮT

Châu Phi là một trong những khu vực có tỷ lệ tử vong do tai nạn đường bộ bình quân đầu người cao nhất thế giới, vượt qua cả số ca tử vong do sốt rét trong khu vực. Nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng này, chính phủ một số nước châu Phi đã xây dựng nhiều biện pháp, chính sách và bước đầu đã đem lại một số kết quả khả quan. Với bài viết này, tác giả sẽ tập trung phân tích những thách thức đối với an toàn đường bộ mà châu Phi đang phải đối mặt hiện nay, qua đó tìm hiểu về những biện pháp đảm bảo an toàn đường bộ đang được các nước trong khu vực áp dụng và hiệu quả của nó đối với việc cải thiện tình trạng tai nạn giao thông tại đây. 

Từ khóa: An toàn đường bộ, châu Phi, tai nạn giao thông, phương tiện tham gia giao thông, thách thức