Thứ năm, ngày 23 tháng 09 năm 2021
CHỌN NGÔN NGỮ:
Địa vị của người phụ nữ Islam giáo tại các quốc gia Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh
Ngày đăng: 17/05/2021
Hồ Diệu Huyền
Thạc sĩ, Viện Nghiên cứu Châu Phi và Trung Đông

Mặc dù có sự khác biệt về thể chế chính trị, luật pháp, sự chuyển biến của lịch sử và phong tục tập quán của mỗi quốc gia, nhưng theo kinh Qur’an và thánh luật Sharia thì địa vị của người phụ nữ Islam giáo tại các quốc gia thuộc Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh vẫn còn rất thấp. Về nguyên tắc, Islam giáo vốn mang tính bình đẳng, nhưng lại chấp nhận sự bất bình đẳng cơ bản giữa nam và nữ. Theo đó, vị trí của người đàn ông được xem trọng, đề cao hơn phụ nữ, còn phụ nữ thì giữ vai trò phụ thuộc vào người đàn ông của mình, cả trong mối quan hệ giữa vợ và chồng, cha mẹ và con cái, cũng như trong các lĩnh vực kinh tế - văn hóa – xã hội. Tuy nhiên, quan niệm này ngày nay đang dần có những sự thay đổi. Nhiều phụ nữ Islam giáo tại đây đã bước đầu đứng lên thể hiện quan điểm và tiếng nói của bản thân. Bên cạnh đó, một số quốc gia trong khu vực cũng đã đưa ra nhiều chính sách bảo vệ quyền lợi và địa vị của người phụ nữ cũng như khuyến khích họ tham gia và thể hiện vai trò của mình.

Từ khóa: Phụ nữ, địa vị, Islam giáo, GCC