Thứ tư, ngày 23 tháng 09 năm 2020
CHỌN NGÔN NGỮ:
Đóng góp của Pháp vào hoạt động gìn giữ, xây dựng hòa bình ở châu Phi và Trung Đông
Ngày đăng: 21/05/2020
Thiếu tướng, PGS.TS Nguyễn Hồng Quân
Viện Chiến lược Quốc phòng

TÓM TẮT

Là thành viên thường trực Hội đồng Bảo an, lúc đầu còn do dự nhưng sau này Pháp đã tích cực tham gia vào việc xây dựng các nhiệm vụ hoạt động gìn giữ hòa bình nhằm giải quyết xung đột và bảo vệ dân thường trên toàn thế giới, đặc biệt ở các khu vực nằm trong ưu tiên đối ngoại tại Trung Đông, châu Phi. Pháp không chỉ tham gia hoạt động này dưới ngọn cờ Liên hợp quốc mà còn thông qua các hành động quốc gia, các hoạt động của Liên minh châu Âu để hỗ trợ, tăng cường khả năng hòa bình và an ninh châu Phi. Pháp còn là nước đóng góp đầy đủ, đúng hạn và là nước đóng góp lớn thứ 5 cho ngân sách hoạt động gìn giữ, xây dựng hòa bình đồng thời tự nguyện hỗ trợ một phần phương tiện, ngân sách cho hoạt động này dưới sự ch trì của các tổ chức khu vực và góp phần đào tạo lực lượng gìn giữ hòa bình cho một số mước châu Phi.

Từ khóa: gìn giữ hòa bình, Liên hợp quốc, Pháp, Trung Đông, châu Phi, nhân viên quân sự, cảnh sát