Thứ năm, ngày 09 tháng 12 năm 2021
CHỌN NGÔN NGỮ:
Hiệp định Thương mại Tự do Lục địa châu Phi (AfCFTA) và khả năng tham gia của Việt Nam
Ngày đăng: 13/10/2021
Kiều Thanh Nga
Tiến sĩ, Viện Nghiên cứu Châu Phi và Trung Đông

 Sau nhiều năm đàm phán, Hiệp định Thương mại Tự do lục địa châu Phi (AfCFTA) đã được thành lập vào ngày 21 tháng 3 năm 2018 và chính thức đi vào hoạt động từ ngày 01 tháng 01 năm 2021. Là hiệp định thương mại lớn với 1,3 tỷ dân và GDP và hơn 3.000 tỷ USD, AfCFTA có mục tiêu nâng cao khả năng cạnh tranh và kích thích đầu tư, đổi mới và tăng trưởng kinh tế bằng việc loại bỏ các rào cản đối với thương mại. Đây là bước đi mang tính lịch sử cho thương mại nội khối của lục địa châu Phi, mở ra nhiều cơ hội trong gia tăng giá trị thương mại nội khối, thúc đẩy phát triển công nghiệp thông qua đa dạng hóa và phát triển chuỗi giá trị khu vực, chuyển đổi cơ cấu kinh tế lục địa và thúc đẩy thương mại điện tử. Tuy nhiên, châu Phi cần giải quyết những hạn chế về cấu trúc thương mại, nguồn nhân lực, cơ sở hạ tầng, sự chênh lệch phát triển ở các quốc gia và đặc biệt đạt được sự đồng thuận để đạt được mục tiêu hoàn thành AfCFTA vào năm 2035. Bài viết sẽ phân tích cơ hội, thách thức và đánh giá triển vọng của AfCFTA đồng thời gợi mở khả năng tham gia của Việt Nam vào hiệp định này.

Từ khóa: Hiệp định Thương mại Tự do lục địa châu Phi, triển vọng, cơ hội, thách thức.