Thứ năm, ngày 03 tháng 12 năm 2020
CHỌN NGÔN NGỮ:
Kinh tế châu Phi thập niên 2010-2020
Ngày đăng: 11/09/2020
Đinh Công Hoàng
Tiến sĩ, Nghiên cứu viên chính, Viện Nghiên cứu Châu Phi và Trung Đông


TÓM TẮT

Bài viết này khái quát tình hình kinh tế nổi bật ở khu vực châu Phi thập niên 2010-2020. Nhìn chung, tăng trưởng của châu Phi ở giai đoạn này cao hơn mức trung bình của thế giới nhưng có nhiều biến động do ảnh hưởng của thế giới và châu lục. Kim ngạch thương mại và đầu tư suy giảm mạnh (2013-2016) do một loạt yếu tố tác động xấu đến kinh tế như khủng hoảng tại Libya, xung đột tại các nền kinh tế lớn như Ai Cập, dịch bệnh tại Tây và Trung Phi, hạn hán ở miền Nam châu Phi. Kinh tế châu lục bắt đầu phục hồi và tăng trưởng mạnh mẽ trở lại từ năm 2017 đến nay nhờ tình hình chính trị ổn định hơn ở những nền kinh tế lớn và xuất khẩu dầu, nguyên liệu được nối lại ở những nước xuất khẩu dầu mỏ và nguyên liệu. Các khu vực ở châu Phi có mức độ phát triển không đồng đều giữa Bắc, Trung, Nam, và Tây Phi. Chuyển dịch cơ cấu kinh tế diễn ra chậm chạp, trong đó nông nghiệp vẫn chiếm tỷ trọng lớn. Sự chuyển dịch chậm chạp này cho thấy sự kém phát triển của công nghiệp và lĩnh vực chế biến chế tạo ở châu Phi. Điều này được phản ánh phần nào trong cơ cấu xuất khẩu của châu Phi khi sản phẩm xuất khẩu phần lớn là những sản phẩm thô ở trình độ sản xuất trung bình và thấp như dầu mỏ, khoáng sản, nông sản...

Từ khóa: châu Phi, tăng trưởng kinh tế, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, thương mại, đầu tư, 2010-2020