Thứ bảy, ngày 23 tháng 01 năm 2021
CHỌN NGÔN NGỮ:
Kinh tế Morocco trong thời gian gần đây
Ngày đăng: 25/12/2020
Trần Hữu Đồng
Thạc sĩ, Viện Nghiên cứu Châu Phi và Trung ĐôngTÓM TẮT

Morocco là đất nước có nền kinh tế đang phát triển với cơ cấu kinh tế đa dạng, được vận hành theo quy luật thị trường tự do. Từ năm 2000 đến nay, dưới sự điều hành của Chính phủ và lãnh đạo của Quốc vương Mohammed VI, Morocco đã thực hiện các chương trình cải cách kinh tế nhằm mở cửa tự do hơn. Nhờ đó, kinh tế của Morocco đã đạt được những thành tựu nhất định trong tăng trưởng, đưa mức thu nhập bình quân đầu người vào khoảng 3465 USD vào năm 20191. Mặc dù, Mùa xuân Arab và những biến động chính trị xã hội ở khu vực Bắc Phi và Trung Đông đã tác động không nhỏ tới nền kinh tế của Morocco, song kinh tế Morocco trong giai đoạn 2010-2019 vẫn đạt được những kết quả và thành tựu nhất định. Bài viết phân tích thực trạng kinh tế của Morocco trong thời gian một thập niên trở lại đây.

Từ khóa: Tăng trưởng kinh tế; ngoại hối; thất nghiệp; ngân sách