Thứ năm, ngày 30 tháng 03 năm 2023
CHỌN NGÔN NGỮ:
Liên kết phát triển du lịch giữa các địa phương ven biển của Việt Nam
Ngày đăng: 22/09/2022


Nguyễn Thị Hồng Nga, Võ Thị Minh Lệ
Viện Kinh tế và Chính trị Thế giới


TÓM TẮT

Du lịch được kỳ vọng sẽ trở thành ngành kinh tế mũi nhọn và là động lực cho tăng trưởng kinh tế của Việt Nam, trong đó du lịch biển, đảo đang góp phần quan trọng cho sự phát triển chung của ngành du lịch. Trong những năm qua, các tỉnh, thành phố ven biển đã phát huy được tiềm năng, thế mạnh và bước đầu hình thành những liên kết giữa các địa phương để phát triển du lịch như: liên kết sản phẩm du lịch; liên kết quảng bá, xúc tiến du lịch; liên kết giữa các chủ thể (doanh nghiệp lữ hành, Hiệp hội Du lịch, Sở Du lịch…); và liên kết phát triển nguồn nhân lực. Tuy nhiên, nhìn chung liên kết giữa các địa phương còn nhiều hạn chế như: sản phẩm trùng lặp, hạ tầng chưa đáp ứng được nhu cầu liên kết, xu hướng cạnh tranh giữa các địa phương… Vì vậy, Việt Nam cần xây dựng một chiến lược quốc gia về liên kết giữa các địa phương ven biển trong phát triển du lịch, nâng cấp cơ sở hạ tầng kết nối và đổi mới tư duy về liên kết.

Từ khóa: du lịch, liên kết, địa phương ven biển, Việt Nam