Thứ ba, ngày 03 tháng 10 năm 2023
CHỌN NGÔN NGỮ:
Một số cải cách giáo dục đại học tại Nam Phi
Ngày đăng: 18/04/2023


TS. Nguyễn Thị Hằng, Viện Nghiên cứu Châu Phi và Trung ĐôngTÓM TẮT

Cải cách giáo dục là một nhu cầu cấp thiết của xã hội hiện đại, do đó mỗi quốc gia đều lựa chọn cho mình một mô hình, hay một phương thức giáo dục nhất định với mục tiêu thay đổi nền giáo dục đã lỗi thời, không còn phù hợp. Trong lịch sử, những cuộc cải cách giáo dục với những hình thức khác nhau bởi vì động lực của các nhà cải cách khác nhau. Nam Phi được xem là quốc gia đầu tư cho giáo dục nhiều nhất so với các nước châu Phi nhưng chất lượng giáo dục lại đang bị xếp hạng thấp trong châu lục, những người da đen vẫn chịu nhiều thiệt thòi trong lĩnh vực giáo dục, đặc biệt là giáo dục đại học. Bài viết bàn về các nội dung chính gồm: tổng quan giáo dục đại học ở Nam Phi trước khi chế độ Apartheid sụp đổ năm 1993. Tiếp đến là một số nội dung cải cách giáo dục đại học cụ thể của xã hội dân chủ như: chương trình dạy và học; ngôn ngữ giảng dạy; nguồn đầu tư tài chính (tài chính công). Cuối cùng bài viết đưa ra một số nhận xét về các nội dung cải cách kể trên nhằm đưa ra những mặt được, mặt hạn chế của nền giáo dục đại học sau khi chế độ Apartheid sụp đổ.

Từ khóa: Cải cách giáo dục đại học, chính sách giáo dục đại học, ngôn ngữ giảng dạy đại học, đầu tư công cho giáo dục đại học, Nam Phi.