Thứ tư, ngày 28 tháng 09 năm 2022
CHỌN NGÔN NGỮ:
Tạp chí nghiên cứu Châu Phi và Trung Đông số 4 (04) tháng 12.2005
Ngày đăng: 24/12/2014


CHÂU PHI

Trần Văn Tùng: Tình hình chính trị và kinh tế của châu Phi hiện nay

Trần Thị Lan Hương: Viện trợ nước ngoài ở châu Phi: thực trạng và xu hướng

TRUNG ĐÔNG

Nguyễn Duy Lợi: Giới thiệu khái quát một số nước khu vực Trung Đông

Đỗ Trọng Quang: Các khuynh hướng hiện nay của đạo Hồi

NAM-NAM / BẮC-NAM

Đỗ Đức Định - Từ Thanh Thủy: Quan hệ thương mại Việt Nam - Trung Đông

Lê Ái Lâm: Di cư lao động ở ASEAN và hàm ý cho các nước đang phát triển

THÔNG TIN

Đào Phương Thảo: Phát triển kinh tế ở Bắc Phi

Phạm Kim Huế: Đôi nét về AGOA

TỔNG MỤC LỤC TẠP CHÍ NGHIÊN CỨU CHÂU PHI VÀ TRUNG ĐÔNG NĂM 2005