Thứ tư, ngày 07 tháng 12 năm 2022
CHỌN NGÔN NGỮ:
Tạp chí nghiên cứu Châu Phi và Trung Đông số 1 (05) tháng 1.2006
Ngày đăng: 22/12/2014


CHÂU PHI

Đỗ Đức Định: Kinh tế Tandania - con đường phát triển dài lâu

Trần Thị Lan Hương: Những đặc điểm chủ yếu của kinh tế châu Phi năm 2005 và triển vọng 2006

TRUNG ĐÔNG

Trần Thùy Phương: Kinh tế Trung Đông năm 2005 và triển vọng 2006

NAM-NAM / BẮC-NAM

Ngô Thị Trinh: Những đặc điểm và xu hướng phát triển cơ bản của kinh tế các nước đang phát triển năm 2005

Nguyễn Hồng Bắc: Thị trường dầu mỏ thế giới năm 2005 và triển vọng 2006

VIỆT NAM

Nguyễn Kim Hoàng: Đầu tư trực tiếp nước ngoài trong các khu công nghiệp của Việt Nam

THÔNG TIN

Đôi điều cần biết khi xâm nhập thị trường trung chuyển của Trung Đông (Dubai)

Kieu Thanh Nga: Phong tục cưới hỏi của người châu Phi