Thứ ba, ngày 03 tháng 10 năm 2023
CHỌN NGÔN NGỮ:
Tạp chí nghiên cứu Châu Phi và Trung Đông số 11 (15) tháng 11.2006
Ngày đăng: 23/12/2014CHÂU PHI

Nguyễn Thị Hằng: Đói nghèo châu Phi: Thực trạng và nguyên nhân

TRUNG ĐÔNG

Lê Quang Thắng: Tình hình phát triển kinh tế Iran hiện nay

NAM-NAM/BẮC-NAM

Đỗ Đức Định: Nhà nước trong kinh tế thị trường các nước đang phát triển (tiếp theo và hết)

Hồ Bất Khuất: Những “dòng sông Đôla dầu” chảy về đâu?

VIỆT NAM

Nguyễn Thường Lạng: Quan hệ thương mại giữa các doanh nghiệp trên địa bàn Hà Nội với thị trường châu Phi (qua khảo sát một số doanh nghiệp)

Trần Văn Chu: Thành tựu và hạn chế trong thu hút FDI vào Việt Nam thời gian gần đây

THÔNG TIN

Nguyễn Ngọc Trí: Thông tin thị trường Ai Cập

Kiều Thanh Nga: Hoạt động xuất khẩu một số hàng hoá của châu Phi năm 2005-2006