Thứ ba, ngày 03 tháng 10 năm 2023
CHỌN NGÔN NGỮ:
Tạp chí nghiên cứu Châu Phi và Trung Đông số 12 (16) tháng 12.2006
Ngày đăng: 23/12/2014


CHÂU PHI

Đỗ Đức Định-Nguyễn Duy Lợi:  Cộng hoà Côngô và Cộng hoà Dân chủ Côngô điều chỉnh chính sách theo cam kết với WTO

Nguyễn Thanh Hiền: Tình hình bạo lực và xung đột vũ trang ở châu Phi

TRUNG ĐÔNG

Đỗ Trọng Quang:  Chính sách của Mỹ ở Trung Đông thời gian qua

NAM-NAM/BẮC-NAM

Phạm Kim Huế: Quan hệ ngoại giao Nhật – Phi qua các thời kỳ lịch sử

Đỗ Tá Khánh: Quan hệ EU - Châu Phi những năm đầu thế kỷ XXI

VIỆT NAM

Nguyễn Văn Dần - Trần Thị Lan Hương: Lợi thế so sánh trong quá trình phát triển kinh tế ở Việt Nam

THÔNG TIN

Kiều Thanh Nga: Mười thách thức lớn của châu Phi năm 2006

Trần Mai Trang: Bảy sự kiện nổi bật ở Trung Đông năm 2006

TỔNG MỤC LỤC TẠP CHÍ NGHIÊN CỨU CHÂU PHI VÀ TRUNG ĐÔNG NĂM 2006