Thứ tư, ngày 07 tháng 12 năm 2022
CHỌN NGÔN NGỮ:
Tạp chí nghiên cứu Châu Phi và Trung Đông số 2 (06) tháng 2.2006
Ngày đăng: 22/12/2014


CHÂU PHI

Nguyễn Thanh Hiền: Giới thiệu về Cộng hoà Ai Cập

Trần Thị Lan Hương: Đánh giá hiệu quả viện trợ nước ngoài ở châu Phi

TRUNG ĐÔNG

Đỗ Trọng Quang: Sự nhất trí và bất đồng giữa chính sách của Mỹ và EU đối với vấn đề Trung Đông

Nguyễn Duy Lợi: Một số vấn đề về chiến tranh và xung đột ở Trung Đông

NAM-NAM / BẮC-NAM

Đỗ Đức Định-Brian Van Arkadie: So sánh cải cách kinh tế của Việt Nam và Tandania

Phạm Thanh Tú: Một số vấn đề xung quanh quan hệ giữa Trung Quốc với một số nước châu Phi về dầu lửa

THÔNG TIN

Hồng Thanh: Vài nét về quan hệ Việt Nam - Angiêri

Hoàng Văn Chung: Tôn giáo châu Phi truyền thống