Thứ ba, ngày 03 tháng 10 năm 2023
CHỌN NGÔN NGỮ:
Tạp chí nghiên cứu Châu Phi và Trung Đông số 5 (09) tháng 5.2006
Ngày đăng: 22/12/2014


HỘI THẢO VIỆT NAM – CHÂU PHI

Lời nói đầu

Trích bài phát biểu khai mạc Hội thảo của GS.TS. Đỗ Hoài Nam, Chủ tịch Viện Khoa học Xã hội Việt Nam

Trích bài phát biểu tại Hội thảo của TS. G. Leonard Pitso, Đại sứ Cộng hòa Nam Phi

CHÂU PHI

Christopher Landsberg: Nam Phi và Chương trình Nghị sự Châu Phi

Abdul Lamin: Ngoại giao hòa bình của Nam Phi ở châu Phi: Phân tích trường hợp Côt Đivoa và Burunđi

David Monyae: Chính sách ngoại giao của Nam Phi đối với sự hội nhập của Cộng đồng Phát triển miền Nam châu Phi (SADC) giai đoạn 1994-2006

VIỆT NAM

Đỗ Đức Định: Đổi mới kinh tế Việt Nam

NAM-NAM/BẮC-NAM

Trần Thị Lan Hương: Quan hệ thương mại Việt Nam trên một số thị trường trọng điểm châu Phi

Trần Thùy Phương: Giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh một số sản phẩm xuất khẩu của Việt Nam vào châu Phi