Thứ ba, ngày 03 tháng 10 năm 2023
CHỌN NGÔN NGỮ:
Tạp chí nghiên cứu Châu Phi và Trung Đông số 6 (10) tháng 6.2006
Ngày đăng: 23/12/2014


CHÂU PHI

Hoàng Văn Hoa - Nguyễn Hải Đạt: Cải cách chính sách thương mại của châu Phi - Bài học từ sự thất bại và những thách thức mới

Nguyễn Thanh Hiền: Giới thiệu về Angiêri

TRUNG ĐÔNG

Đỗ Trọng Quang: Tình hình căng thẳng ở Trung Đông thời gian qua

Lê Quang Thắng: Khái quát nước Cộng hoà Hồi giáo Iran

NAM-NAM/BẮC-NAM

Đỗ Đức Định: Kinh nghiệm các nước đang phát triển tham gia WTO

VIỆT NAM

Đặng Thị Thư: Phân cấp quản lý khu công nghiệp ở Việt Nam và những vấn đề đặt ra

THÔNG TIN

Nguyễn Ngọc Trí: Viện trợ nước ngoài và phát triển kinh tế ở châu Phi

Nguyễn Thị Hằng: Cải thiện an ninh lương thực là mục đích của chương trình NEPAD