Thứ hai, ngày 02 tháng 10 năm 2023
CHỌN NGÔN NGỮ:
Tạp chí nghiên cứu Châu Phi và Trung Đông số 7 (11) tháng 7.2006
Ngày đăng: 23/12/2014


CHÂU PHI

Trần Hồng Thanh: Tiềm năng và lợi thế trong quan hệ đối tác với các nước Bắc Phi

TRUNG ĐÔNG

Trần Văn Tùng: Cuộc chiến tranh Ixraen – Libăng và phản ứng của cộng đồng quốc tế

Đỗ Trọng Quang: Những vấn đề trước mắt của Iran

NAM-NAM/BẮC-NAM

Đỗ Đức Định: Lợi thế cạnh tranh: những yếu tố cơ bản

Kiều Thanh Nga: Hợp tác nông nghiệp Việt Nam – châu Phi

VIỆT NAM

Nguyễn Xuân Thắng: Nâng cao hiệu quả thu hút và sử dụng vốn đầu tư nước ngoài của Việt Nam trong tiến trình hội nhập

THÔNG TIN

Trần Thùy Phương: Tình hình kinh tế - xã hội Ixraen và quan hệ với Việt Nam

Đào Phương Thảo: 10 giải pháp phát triển cho châu Phi