Thứ ba, ngày 03 tháng 10 năm 2023
CHỌN NGÔN NGỮ:
Tạp chí nghiên cứu Châu Phi và Trung Đông số 8 (12) tháng 8.2006
Ngày đăng: 23/12/2014


CHÂU PHI

Trần Thị Lan Hương: Marôc – Thị trường tiềm năng ở khu vực Bắc Phi

TRUNG ĐÔNG

Lương Thị Thoa: Sự truyền bá đạo Hồi từ thế kỷ VII đến thế kỷ XIII

NAM-NAM/BẮC-NAM

Đỗ Đức Định: Lợi thế và bất lợi thế cạnh tranh ở các nước đang phát triển

Nguyễn Vĩnh Thanh - Phạm Thanh Hà: Cơ chế giải quyết tranh chấp của WTO và gợi ý cho Việt Nam

VIỆT NAM

Mai Thị Thanh Xuân: Xuất khẩu gạo của Việt Nam giai đoạn 1989 – 2006: Thực trạng và giải pháp

Trần Thùy Phương: Chính sách đối với doanh nghiệp Việt Nam đầu tư vào châu Phi

THÔNG TIN

Đặng Phương Hoa: Kinh tế Cộng hòa Nam Phi sau 11 năm xóa bỏ chế độ phân biệt chủng tộc

Lê Quang Thắng: Chương trình hành động của NEPAD