Chủ nhật, ngày 24 tháng 10 năm 2021
CHỌN NGÔN NGỮ:
Tạp chí nghiên cứu Châu Phi và Trung Đông số 1 (17) tháng 1.2007
Ngày đăng: 01/12/2014


CHÂU PHI

Trần Thị Lan Hương: Kinh tế châu Phi năm 2006 và triển vọng

Đỗ Minh Cao: Trung Quốc – châu Phi: Đối tác chiến lược kiểu mới

TRUNG ĐÔNG

Trần Thuỳ Phương: Kinh tế Trung Đông năm 2006 và triển vọng năm 2007

NAM-NAM/BẮC-NAM

Đỗ Đức Định: Những yếu tố cơ bản tác động tới việc hình thành một cộng đồng khu vực: Trường hợp Đông Á

Ngô Thị Trinh: Những đặc điểm và xu hướng phát triển kinh tế chủ yếu của các nước đang phát triển năm 2006 và triển vọng

VIỆT NAM

Nguyễn Kim Anh: Thực trạng các hình thức đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Việt Nam giai đoạn 1988-2005

THÔNG TIN

Kiều Thanh Nga: 12 bài học cải cách ở các nước đang phát triển đối với châu Phi

Trần Mai Trang: Những bài học từ 5 thập kỷ tăng trưởng kinh tế thế giới