Thứ tư, ngày 28 tháng 09 năm 2022
CHỌN NGÔN NGỮ:
Tạp chí nghiên cứu Châu Phi và Trung Đông số 10 (26) tháng 10.2007
Ngày đăng: 01/12/2014


CHÂU PHI

Đỗ Trọng Quang: Giờ quyết định của Nigiêria

Ngô Thị Linh Hoà: Những chuyển biến về chính trị của Nam Phi sau năm 1994

TRUNG ĐÔNG

Lê Quang Thắng: Sơ lược lịch sử quan hệ đối ngoại của Arập Xêut

NAM-NAM/BẮC-NAM

Nguyễn Thị Thư - Nguyễn Hồng Sơn - Nguyễn Bình Giang: Thu hút FDI vào lĩnh vực dịch vụ và lĩnh vực nghiên cứu - triển khai: Kinh nghiệm của các nước đang phát triển

Nguyễn Thường Lạng: Tư tưởng C.Mác về mậu dịch tự do và giá trị của nó đối với việc tham gia vào hệ thống thương mại toàn cầu của Việt Nam

VIỆT NAM

Lê Quang Tuấn: Đẩy mạnh quan hệ hợp tác song phương và đa phương giữa Việt Nam với các nước châu Phi

THÔNG TIN

Lan Hương: Giới thiệu về vị trí địa lý, tài nguyên và dân số Trung Đông 

Kim Huế: Bệnh dịch tràn lan dưới chế độ Apacthai ở Nam Phi