Chủ nhật, ngày 24 tháng 10 năm 2021
CHỌN NGÔN NGỮ:
Tạp chí nghiên cứu Châu Phi và Trung Đông số 2 (18) tháng 2.2007
Ngày đăng: 01/12/2014


CHÂU PHI

Đỗ Trọng Quang: Đường lối chính trị của Cộng hoà Nam Phi

Kiều Thanh Nga: Thực trạng thị trường Tandania

TRUNG ĐÔNG

Trần Mai Trang: Tình hình chính trị cơ bản của Arập Xêut

NAM-NAM/BẮC-NAM

Trần Văn Tùng: Bối cảnh quốc tế và tác động của nó tới con đường phát triển của Trung Quốc và Ấn Độ

VIỆT NAM

Đỗ Đức Định – Trần Thùy Phương: Dự báo kinh tế Việt Nam năm 2007

Trần Nguyệt Minh Thu:  Tác động của đô thị hoá tới đời sống dân cư vùng ven Hà Nội

THÔNG TIN

Lê Quang Thắng: Châu Á và châu Phi: Những di sản và cơ hội phát triển

Trịnh Hiên: Những ông chủ mới ở châu Phi