Thứ tư, ngày 28 tháng 09 năm 2022
CHỌN NGÔN NGỮ:
Tạp chí nghiên cứu Châu Phi và Trung Đông số 4 (20) tháng 4.2007
Ngày đăng: 01/12/2014


CHÂU PHI

Lê Quang Thắng: Những nỗ lực cải cách dân chủ ở châu Phi

Trần Quang Thắng - Trần Thị Thanh Huyền: Vài nét về lịch sử quan hệ EU – châu Phi

TRUNG ĐÔNG

Đỗ Trọng Quang: Hezbolla trong cuộc xung đột ở Trung Đông

NAM-NAM/BẮC-NAM

Phạm Thị Thanh Bình: Bàn về lợi ích kinh tế trong hợp tác Đông Á

VIỆT NAM

Kiều Thanh Nga: Hiệu quả và triển vọng hợp tác nông nghiệp Việt Nam – châu Phi

Nguyễn Văn Dần – Trần Thị Lan Hương:  Việt Nam sau 20 năm đổi mới: cơ hội và thách thức

THÔNG TIN

THÔNG TIN VỀ HỘI THẢO QUỐC TẾ: Việt Nam-châu Phi: Nghiên cứu so sánh kinh nghiệm và cơ hội phát triển

Trịnh Hiên: Tại sao châu Phi khủng hoảng phát triển nguồn nhân lực?

Nguyễn Ngọc Trí: Chính sách an sinh xã hội ở Nam Phi