Thứ tư, ngày 28 tháng 09 năm 2022
CHỌN NGÔN NGỮ:
Tạp chí nghiên cứu Châu Phi và Trung Đông số 8 (24) tháng 8.2007
Ngày đăng: 01/12/2014


CHÂU PHI

Nguyễn Thanh Hiền - Hà Thị Phượng: Tăng cường quan hệ Trung Quốc – châu Phi trên lĩnh vực chính trị – ngoại giao từ sau chiến tranh lạnh

Kiều Thanh Nga: Quá trình hình thành và phát triển của  Cộng đồng Kinh tế Tây Phi (ECOWAS)

TRUNG ĐÔNG

Thái Văn Long: Sự điều chỉnh và những định hướng trong chiến lược Trung Đông của Mỹ hiện nay

Trần Thị Lan Hương: Cộng đồng hợp tác vùng Vịnh (GCC) và những nỗ lực liên kết khu vực

NAM-NAM/BẮC-NAM

Nguyễn Duy Lợi: Năng lực cạnh tranh của các nước đang phát triển trong WTO những năm 1990

VIỆT NAM

Đoàn Thị Thanh Hương: Xuất khẩu hàng hoá và vấn đề môi trường ở Việt Nam

THÔNG TIN

Nguyễn Thị Hằng: Thông tin cập nhật về tình trạng HIV/AIDS ở châu Phi

Phạm Kim Huế: Bộ tư lệnh Mỹ ở châu Phi (AFRICOM) và An ninh châu Phi