Chủ nhật, ngày 24 tháng 10 năm 2021
CHỌN NGÔN NGỮ:
Tạp chí nghiên cứu Châu Phi và Trung Đông số 1 (29) tháng 1.2008
Ngày đăng: 13/11/2014


CHÂU PHI

Nguyễn Ngọc Trí:  Hoạt động của Cộng đồng Phát triển miền Nam châu Phi (SADC) thời gian qua

TRUNG ĐÔNG

Đỗ Trọng Quang: Cảnh quan chính trị ở Trung Đông mới và vai trò của Xi Ri

Trần Thị Lan Hương: Những thách thức của Trung Đông trong vài thập kỷ tới

NAM-NAM/BẮC-NAM

Trần Văn Tùng: Quá trình hình thành Cộng đồng Kinh tế ASEAN (AEC) và ý nghĩa của nó

VIỆT NAM

Phạm Thị Thanh Bình: Di cư lao động Việt Nam: thực trạng và giải pháp

THÔNG TIN

Nguyễn Thị Hằng: Nguyên nhân kinh tế – xã hội dẫn đến đại dịch HIV/AIDS ở châu Phi

Phạm Thị Kim Huế: Hậu quả kinh tế dưới chế độ Apacthai ở Nam Phi