Thứ tư, ngày 28 tháng 09 năm 2022
CHỌN NGÔN NGỮ:
Tạp chí nghiên cứu Châu Phi và Trung Đông số 10 (38) tháng 10.2008
Ngày đăng: 13/11/2014


CHÂU PHI

Phạm Thị Kim Huế: Đôi nét về nhà nước quân sự và các cuộc đảo chính quân sự ở châu Phi

TRUNG ĐÔNG

Bùi Nhật Quang: Một số vấn đề nổi bật trong quan hệ Libi - Italia

NAM-NAM/BẮC-NAM

Lê Nguyễn Hương Trinh: Suy giảm kinh tế Mỹ và thách thức đối với chính sách châu Á

Kiều Thanh Nga:  Hợp tác chuyên gia Việt Nam và châu Phi: thách thức và triển vọng

VIỆT NAM

Nguyễn Văn Dần – Nguyễn Hồng Thu: Một số đánh giá về lao động của thành phần kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài ở Việt Nam hiện nay

THÔNG TIN

Nguyễn Phương Anh: Chính sách châu Phi của Trung Quốc

Trần Thị Thái: Nguồn gốc tên gọi một số nước châu Phi (tiếp theo và hết)