Thứ tư, ngày 28 tháng 09 năm 2022
CHỌN NGÔN NGỮ:
Tạp chí nghiên cứu Châu Phi và Trung Đông số 12 (40) tháng 12.2008
Ngày đăng: 13/11/2014


CHÂU PHI

Đỗ Đức Định:  Châu Âu – châu Phi: Tiến trình hợp tác và sự trợ giúp về kinh tế – xã hội

TRUNG ĐÔNG

Nguyễn Hồng Quân: Nhìn lại cuộc khủng hoảng kênh đào Xuê và những hệ luỵ

Bùi Nhật Quang: Trung Đông – dầu khí, nguồn nước và nguy cơ bất ổn

NAM-NAM/BẮC-NAM

Lưu Ngọc Trịnh – Nguyễn Văn Dần: Nguy cơ từ cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu và cơ hội cho nền kinh tế Việt Nam

VIỆT NAM

Trần Đức Hiệp: Một số thách thức đặt ra trong quá trình tăng trưởng kinh tế vì mục tiêu phát triển con người ở Việt Nam hiện nay

Vương Công Tá: Xuất khẩu thuỷ sản của tỉnh Quảng Bình trong điều kiện hiện nay và triển vọng

THÔNG TIN

TỔNG MỤC LỤC TẠP CHÍ NĂM 2008