Chủ nhật, ngày 24 tháng 10 năm 2021
CHỌN NGÔN NGỮ:
Tạp chí nghiên cứu Châu Phi và Trung Đông số 2 (30) tháng 2.2008
Ngày đăng: 13/11/2014


CHÂU PHI

Ngô Mạnh Lân: Bờ biển Ngà trong cơn lốc toàn cầu hoá

TRUNG ĐÔNG

Đỗ Đức Định: Cộng hoà hồi giáo Iran và việc thúc đẩy quan hệ hợp tác nhiều mặt hữu nghị, hiệu quả Việt Nam – Iran

Nguyễn Thị Quế: Phong trào cộng sản ở châu Phi và Trung Đông từ sau chiến tranh Lạnh đến nay

NAM-NAM/BẮC-NAM

Đỗ Lộc Diệp: Lĩnh vực ngân hàng và hoạt động của các ngân hàng xuyên quốc gia (TNB) ở châu Phi

Cao Văn Liên: Cộng đồng Pháp ngữ và các nước đang phát triển

VIỆT NAM

Nguyễn Thị Huế: Xuất khẩu hàng thủ công mỹ nghệ Việt Nam sang thị trường Nhật Bản: thực trạng và giải pháp

THÔNG TIN

Trần Mai Trang: Đường từ Sài Gòn đến Bát Đa

Trần Thị Thái: Nguồn gốc tên gọi một số nước châu Phi (tiếp theo)