Thứ ba, ngày 03 tháng 10 năm 2023
CHỌN NGÔN NGỮ:
Tạp chí nghiên cứu Châu Phi và Trung Đông số 6 (34) tháng 6.2008
Ngày đăng: 13/11/2014


CHÂU PHI

Trần Mai Trang: Tìm hiểu về đất nước Ruanđa

Kiều Thanh Nga: Nhà nước quân chủ Xoa Dilen

TRUNG ĐÔNG

Trần Hồng Vân: Cảm quan phương Đông trong sáng tác của A.Puskin

NAM-NAM/BẮC-NAM

Lưu Ngọc Trịnh - Nguyễn Văn Dần: Nguy cơ khủng hoảng lương thực toàn cầu: Nguyên nhân và giải pháp khắc phục

Phạm Thị Kim Huế: Quan hệ kinh tế Nhật – Phi trong thập niên đầu thế kỷ XXI

VIỆT NAM

Trần Thị Lan Hương - Đặng Thị Thư: Những dấu hiệu khủng hoảng tài chính – kinh tế Việt Nam hiện nay: Nhìn từ góc độ cuộc khủng hoảng năm 1997 ở Thái Lan

THÔNG TIN

Lê Thị Thu Lương:  Viện trợ cho châu Phi