Thứ tư, ngày 28 tháng 09 năm 2022
CHỌN NGÔN NGỮ:
Tạp chí nghiên cứu Châu Phi và Trung Đông số 10 (50) tháng 10.2009
Ngày đăng: 31/10/2014


CHÂU PHI

Nguyễn Thanh Hiền: Nhận diện một số đặc điểm chính trị cơ bản của châu Phi hiện nay

Phạm Thanh Hà - Nguyễn Vĩnh Thanh: Châu Phi trong chiến lược của các nước lớn những năm đầu thế kỷ XXI

TRUNG ĐÔNG

Bùi Nhật Quang: Triết lý đạo Hồi tại Trung Đông và bước tiếp cận của Việt Nam

NAM-NAM/BẮC-NAM

Đỗ Đức Định – Trần Thị Lan Hương: Cách mạng Xanh: thành công ở châu Á, tại sao không ở châu Phi?

Phạm Ngọc Tân: Thực trạng quan hệ ASEAN với Đông Á

VIỆT NAM

Nguyễn Thị Hằng: Trao đổi và chia sẻ kinh nghiệm giữa Việt Nam và châu Phi trong việc giải quyết đại dịch AIDS

THÔNG TIN

Chu Mạnh Cường: Nam Phi qua những chuyến tàu