Thứ ba, ngày 03 tháng 10 năm 2023
CHỌN NGÔN NGỮ:
Tạp chí nghiên cứu Châu Phi và Trung Đông số 11 (51) tháng 11.2009
Ngày đăng: 31/10/2014


CHÂU PHI

Lê Bích Ngọc: Tìm hiểu về các tộc người cơ bản ở châu Phi

Trần Bách Hiếu: Sự cạnh tranh vị thế giữa Trung Quốc và Ấn Độ tại châu Phi những năm đầu thế kỷ XXI

TRUNG ĐÔNG

Nguyễn Đức Toàn: Cuộc xung đột Israel-Palestine và vai trò của Mỹ

NAM-NAM/BẮC-NAM

Lưu Ngọc Trịnh: Khủng hoảng kinh tế-tài chính toàn cầu: Nguyên nhân chủ yếu và mô hình phát triển sau khủng hoảng

Trần Thị Lan Hương: Các nền kinh tế mới nổi giải cứu nền kinh tế thế giới trước khủng hoảng tài chính toàn cầu

VIỆT NAM

Nguyễn Kim Anh: Trao đổi về quy trình hoạch định chính sách đầu tư trực tiếp nước ngoài của Việt Nam

THÔNG TIN

Chu Mạnh Cường: Độc đáo ẩm thực Iran