Thứ bảy, ngày 03 tháng 06 năm 2023
CHỌN NGÔN NGỮ:
Tạp chí nghiên cứu Châu Phi và Trung Đông số 3 (43) tháng 3.2009
Ngày đăng: 31/10/2014CHÂU PHI

Lê Bích Ngọc: Vài nét về các phong tục tập quán ở một số nước châu Phi

Nguyễn Ngọc Trí: Tình hình phát triển một số lĩnh vực nông nghiệp chủ yếu ở châu Phi

TRUNG ĐÔNG

Bùi Nhật Quang: Thu nhập từ dầu khí và cơ hội cho phát triển nông nghiệp Trung Đông

NAM-NAM/BẮC-NAM

Trần Thị Lan Hương - Đặng Thị Thư: Trung Quốc - đối tác nông nghiệp quan trọng của châu Phi trong những thập niên đầu thế kỷ XXI

Kiều Thanh Nga: Châu Phi trong ý đồ và chính sách của Mỹ

VIỆT NAM

Đào Thị Thu Trang: Phát triển ngành dịch vụ của Việt Nam trong giai đoạn hiện nay

THÔNG TIN

Lê Quang Thắng: Vài nét về dầu lửa của Arập Xêut