Thứ tư, ngày 28 tháng 09 năm 2022
CHỌN NGÔN NGỮ:
Tạp chí nghiên cứu Châu Phi và Trung Đông số 5 (45) tháng 5.2009
Ngày đăng: 31/10/2014


CHÂU PHI

Phạm Thị Thanh Bình - Lê Tố Hoa: Phát triển bền vững ở Nam Phi: mục tiêu và thách thức

Đinh Thị Hà: Hệ thống chính trị Nigeria

TRUNG ĐÔNG

Bùi Nhật Quang: Hội đồng hợp tác vùng Vịnh: tầm nhìn và các vấn đề phát triển

Trần Thuỳ Phương:  Kinh tế Trung Đông năm 2008: những vấn đề và sự kiện nổi bật

NAM-NAM/BẮC-NAM

Trần Thị Lan Hương - Nguyễn Hoàng Minh: Hợp tác nông nghiệp nội khối châu Phi từ cuối thập kỷ 1990 đến nay

VIỆT NAM

Nguyễn Thường Lạng: Nâng giá đồng Việt Nam so với đồng đô la Mỹ trong điều kiện suy thoái kinh tế toàn cầu

THÔNG TIN

Ngô Hương Liên: Trung Đông, Bắc Phi và cuộc khủng hoảng lương thực