Thứ ba, ngày 03 tháng 10 năm 2023
CHỌN NGÔN NGỮ:
Tạp chí nghiên cứu Châu Phi và Trung Đông số 7 (47) tháng 7.2009
Ngày đăng: 31/10/2014


CHÂU PHI

Bùi Nhật Quang: Cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu và những vấn đề của châu Phi

Trần Thị Lan Hương: Cơ hội và thách thức trong hợp tác phát triển nông nghiệp ở châu Phi hai thập niên đầu thế kỷ XXI

TRUNG ĐÔNG

Hoàng Giang: Đạo Hồi và sự ảnh hưởng đến Trung Đông trong giai đoạn hiện nay

NAM-NAM/BẮC-NAM

Nguyễn Văn Lịch: Quan hệ với châu Phi: Cạnh tranh giữa Trung Quốc và Ấn Độ

Ngô Hương Liên: Về chính sách năng lượng và đối ngoại của Trung Quốc đối với Sudan

VIỆT NAM

Phạm Thanh Hà: Quan hệ Việt Nam – Ấn Độ trong bối cảnh toàn cầu hoá hiện nay

THÔNG TIN

Nguyễn Phương Anh: Môi trường đầu tư ở châu Phi

Chu Mạnh Cường: Những di sản văn hoá và thiên nhiên nổi tiếng của Ethiopia