Thứ bảy, ngày 03 tháng 06 năm 2023
CHỌN NGÔN NGỮ:
Tạp chí nghiên cứu Châu Phi và Trung Đông số 9 (49) tháng 9.2009
Ngày đăng: 31/10/2014


CHÂU PHI

Cao Văn Liên: Bắc Phi cổ đại: Cuộc chiến tranh Carthage - La Mã

Kiều Thanh Nga: Nhà nước quân chủ lập hiến ở một số nước châu Phi

TRUNG ĐÔNG

Lê Quang Thắng: Những vấn đề và sự kiện nổi bật về văn hoá, xã hội của khu vực Trung Đông năm 2008

NAM-NAM/BẮC-NAM

Nguyễn Hồng Thu: Kinh tế châu Á với khủng hoảng tài chính toàn cầu và một số hàm ý cho Việt Nam

Võ Thị Minh Lệ: Tổng quan lý luận về di chuyển lao động

VIỆT NAM

Đỗ Đức Định: Quan hệ hợp tác Việt Nam-châu Phi: từ đoàn kết hữu nghị đến hợp tác toàn diện và đối tác chiến lược (tiếp theo và hết)

THÔNG TIN

Ngô Hương Liên: Cướp biển Somalia và cuộc chiến chống hải tặc