Thứ ba, ngày 03 tháng 10 năm 2023
CHỌN NGÔN NGỮ:
Tạp chí nghiên cứu Châu Phi và Trung Đông số 10 (62) tháng 10.2010
Ngày đăng: 21/10/2014


CHÂU PHI

Trần Thị Lan Hương: Đầu tư trực tiếp nước ngoài ở Cộng hoà Nam Phi giai đoạn 1994-2004

Trần Thị Thái: Hồi giáo và quá trình tự do hóa chính trị ở Algeria

TRUNG ĐÔNG

Nguyễn Thanh Hiền: Một số vấn đề phát triển của Thổ Nhĩ Kỳ và khả năng hợp tác của Việt Nam

NAM-NAM/BẮC-NAM

Đặng Minh Tiến: Thực trạng đầu tư gián tiếp nước ngoài ở các nước đang phát triển

VIỆT NAM

Nguyễn Ngọc Trí: Khả năng hợp tác đầu tư Việt Nam – Trung Đông

Phạm Thanh Hà: Quan hệ kinh tế Việt Nam – Liên bang Nga đầu thế kỷ XXI

THÔNG TIN

Vũ Thị Thanh: Quan hệ năng lượng Mỹ – châu Phi