Thứ tư, ngày 28 tháng 09 năm 2022
CHỌN NGÔN NGỮ:
Tạp chí nghiên cứu Châu Phi và Trung Đông số 11 (63) tháng 11.2010
Ngày đăng: 22/10/2014


CHÂU PHI

Bùi Nhật Quang: Kim cương – sự cuốn hút của công nghiệp khai mỏ Nam Phi

TRUNG ĐÔNG

Thái Văn Long – Trần Thị Thanh Mai: Xung đột Palestine – Israel: những nguyên nhân cơ bản

Nguyễn Nhâm: Trung Đông trong các học thuyết của Mỹ

NAM-NAM/BẮC-NAM

Trần Văn Tùng: Một số quan điểm lý thuyết về tự do hoá thương mại và sự vận dụng trong thực tiễn

VIỆT NAM

Kiều Thanh Nga: Các hình thức hợp tác nông nghiệp chủ yếu giữa Việt Nam và các nước châu Phi

Trần Thị Lan Hương- Nguyễn Thị Hằng: Hà Nội với đô thị các nước trong quá trình công nghiệp hóa và hội nhập quốc tế: một cái nhìn so sánh

THÔNG TIN

Phạm Thị Kim Huế: Vành đai xanh – mô hình phát triển đô thị của thủ đô Ankara