Thứ tư, ngày 28 tháng 09 năm 2022
CHỌN NGÔN NGỮ:
Tạp chí nghiên cứu Châu Phi và Trung Đông số 4 (56) tháng 4.2010
Ngày đăng: 21/10/2014


CHÂU PHI

Trần Thị Lan Hương – Phạm Thanh Hà: Toàn cảnh khu vực châu Phi – Trung Đông năm 2009 và triển vọng 2010

Phạm Thị Kim Huế: Liên kết khu vực giúp châu Phi khắc phục khủng hoảng

TRUNG ĐÔNG

Bùi Nhật Quang: Thực trạng hợp tác thương mại - đầu tư châu Phi – EU trong giai đoạn hiện nay

Cao Văn Liên: Trung Đông Cổ đại: Chiến tranh Ba Tư – Hi Lạp

NAM-NAM/BẮC-NAM

Phạm Thị Thanh Bình – Lê Tố Hoa: Vai trò và lợi ích của dịch vụ hậu cần trong phát triển kinh tế ASEAN

VIỆT NAM

Lê Quang Thắng: Đánh giá hoạt động xuất khẩu hàng hoá của Việt Nam sang thị trường GCC

THÔNG TIN

Nguyễn Thị Tố Uyên: Tìm hiểu về nền kinh tế Ai Cập