Thứ tư, ngày 28 tháng 09 năm 2022
CHỌN NGÔN NGỮ:
Tạp chí nghiên cứu Châu Phi và Trung Đông số 5 (57) tháng 5.2010
Ngày đăng: 21/10/2014


CHÂU PHI

Nguyễn Văn Dũng: Xung đột sắc tộc - tôn giáo ở Nigeria hiện nay

TRUNG ĐÔNG

Trần Thị Ái Đức: Thị trường lao động Trung Đông và cơ hội hợp tác lao động cho Viêt Nam 

Trần Văn Tùng: Khủng hoảng năng lượng và vị trí của các nước Trung Đông trong thị trường năng lượng thế giới

NAM-NAM/BẮC-NAM

Nguyễn Thị Tố Uyên: Quan hệ Trung Quốc – Angola thời gian gần đây

Nguyễn Hồng Thu: Tác động của khủng hoảng toàn cầu đối với thị trường lao động thế giới

VIỆT NAM

Nguyễn Thường Lạng: Những trụ cột cơ bản của cơ sở giáo dục kinh tế, quản lý và quản trị kinh doanh ở Việt Nam trong WTO

THÔNG TIN

Nguyễn Ngọc Trí: Châu Phi đang trở thành một châu Á mới

Chu Mạnh Cường: Tranh đá hươu cao cổ: kiệt tác của châu Phi