Thứ ba, ngày 03 tháng 10 năm 2023
CHỌN NGÔN NGỮ:
Tạp chí nghiên cứu Châu Phi và Trung Đông số 6 (58) tháng 6.2010
Ngày đăng: 21/10/2014
CHÂU PHI

Phạm Thị Kim Huế: Hậu quả của các cuộc xung đột ở châu Phi

Nguyễn Thị Tố Uyên: Khủng hoảng kinh tế ở Zimbabwe

TRUNG ĐÔNG

Trần Thị Lan Hương: Tôn giáo và những tương quan ảnh hưởng giữa các tôn giáo ở Trung Đông (Phần I: Hồi giáo ở Trung Đông)

NAM-NAM/BẮC-NAM

Nguyễn Văn Dần – Nguyễn Ngọc Trí: Thương mại, đầu tư và viện trợ của châu Phi dưới tác động của khủng hoảng tài chính toàn cầu

Nguyễn Hồng Thu: Di chuyển lao động của Trung Quốc đến châu Phi trong thập niên đầu thế kỷ XXI

VIỆT NAM

Nguyễn Thị Hằng: Quan hệ chính trị, kinh tế Việt Nam – Algeria

THÔNG TIN

Trịnh Hiên: Zimbabwe: vương quốc điêu khắc đá châu Phi