Thứ tư, ngày 28 tháng 09 năm 2022
CHỌN NGÔN NGỮ:
Tạp chí nghiên cứu Châu Phi và Trung Đông số 9 (61) tháng 9.2010
Ngày đăng: 21/10/2014


CHÂU PHI

Lê Bích Ngọc: Người Tigrinya và người Tuareg ở châu Phi

TRUNG ĐÔNG

Cao Văn Liên: Trung Đông hiện đại: Chiến tranh Arập - Israel

Trương Tuấn Anh: Quan hệ giữa Arập Xêut với Tổ chức Thương mại Thế giới

NAM-NAM/BẮC-NAM

Trần Thị Lan Hương: Các lý thuyết cải cách kinh tế và sự vận dụng trong cải cách kinh tế ở các nước đang phát triển

VIỆT NAM

Bùi Nhật Quang: Đổi mới cơ cấu đầu tư của nền kinh tế Việt Nam sau khủng hoảng

Trần Mai Trang: Quan hệ kinh tế Việt Nam – Trung Đông

THÔNG TIN

Bùi Ngọc Tú: Con đường tơ lụa: “huyền thoại” và “giấc mơ”