Thứ hai, ngày 30 tháng 11 năm 2020
CHỌN NGÔN NGỮ:
TẠP CHÍ NGHIÊN CỨU CHÂU PHI VÀ TRUNG ĐÔNG SỐ 1 (65) THÁNG 1.2011
Ngày đăng: 31/07/2014


MỤC LỤC

CHÂU PHI

- Adil Ibrahim Mustafa: Quan hệ Việt Nam- Xu Đăng thời gian qua và triển vọng

TRUNG ĐÔNG

- Bùi Ngọc Tú: Iran nguy cơ về một cuộc chiến tranh

NAM-NAM/BẮC-NAM

- Lưu Ngọc Trịnh: Kinh tế thế giới năm 2010: phục hồi không đều, khó khăn và nợ nần chồng chất

- Trần Việt Dung: Quan điểm của các chính phủ về thị trường tự do

VIỆT NAM

- Đặng Minh Tiến: Chính sách thu hút đầu tư gián tiếp nước ngoài của Việt Nam thời gian qua

- Nguyễn Thường Lạng: Gắn thúc đẩy tăng trưởng với chuyển dịch cơ cấu để phát triển kinh tế bền vững ở Việt Nam

THÔNG TIN

- Nguyễn Thị Bình: Các nước Phương Nam thời kỳ hậu thuộc địa

- Phạm Văn Chương: OSPAAAL: 45 năm tình đoàn kết Á – Phi – Mỹ Latinh