Thứ ba, ngày 03 tháng 10 năm 2023
CHỌN NGÔN NGỮ:
TẠP CHÍ NGHIÊN CỨU CHÂU PHI VÀ TRUNG ĐÔNG SỐ 10(74) THÁNG 10.2011
Ngày đăng: 17/09/2015


CHÂU PHI-TRUNG ĐÔNG

Thay đổi hiến pháp và pháp luật tại Ai Cập trong giai đoạn chuyển giao quyền lực

Jill Carroll: Tương quan quyền lực: Thổ Nhĩ Kỳ và Mỹ đang điều chỉnh quan điểm trong bối cảnh thế giới mới

Lê Bích Ngọc: Tôn giáo truyền thống ở châu Phi

CÁC VẤN ĐỀ QUỐC TẾ

Trần Nam Tiến: Nhìn lại vai trò của cộng đồng quốc tế trong cuộc nội chiến diệt chủng ở Rwanda năm 1994

Nguyễn Thị Hiền: Tăng cường hợp tác ASEAN theo chiều sâu

VIỆT NAM

Trần Thị Lan Hương: Quan hệ Việt Nam – Ai Cập trong giai đoạn phát triển mới

Nguyễn Trùng Khánh: Thực trạng phát triển dịch vụ lữ hành quốc tế inbound của Việt Nam giai đoạn 2001-2010

THÔNG TIN

Trần Thị Thái: Tình hình bảo vệ một số nguồn tài nguyên của châu Phi hiện nay