Thứ hai, ngày 26 tháng 09 năm 2022
CHỌN NGÔN NGỮ:
TẠP CHÍ NGHIÊN CỨU CHÂU PHI VÀ TRUNG ĐÔNG SỐ 11(75) THÁNG 11.2011
Ngày đăng: 17/09/2015


CHÂU PHI-TRUNG ĐÔNG

Nguyễn Thanh Hiền: Ảnh hưởng của đạo Islam đến văn hóa xã hội Trung Đông

Bùi Ngọc Tú: Mùa xuân Arab: Diễn biến, nguyên nhân và dự báo tương lai

Trần Thị Thái: Nông nghiệp Tanzania: Thuận lợi và thách thức

CÁC VẤN ĐỀ QUỐC TẾ

Cenap Cakmak: Quan hệ Thổ Nhĩ Kỳ - Mỹ thời kỳ Obama: Không như mong đợi

Nguyễn Thị Kim Anh - Nguyễn Tuấn Thanh: Thu hút đầu tư của Intel vào Costa Rica và bài học cho Việt Nam

VIỆT NAM

Nguyễn Thị Kim Nguyên: Dạy nghề cho lao động nông nghiệp – nông thôn: Những vấn đề cần được giải quyết hiện nay

Nguyễn Thị Huế: Phát triển ngành công nghiệp hỗ trợ ô tô tại Việt Nam

THÔNG TIN

Trần Anh Đức: Đám cưới cùng huyết thống và chế độ đa thê ở Bắc Phi – Trung Đông

Trần Anh Đức: Đạo Hồi và kế hoạch hóa gia đình

Trần Anh Đức: Luật gia đình mới ở Morocco: Cải thiện quyền của phụ nữ

Trần Anh Đức: Hệ thống chăm sóc sức khỏe khu vực nông thôn của Iran