Thứ hai, ngày 30 tháng 11 năm 2020
CHỌN NGÔN NGỮ:
TẠP CHÍ NGHIÊN CỨU CHÂU PHI VÀ TRUNG ĐÔNG SỐ 2 (66) THÁNG 2.2011
Ngày đăng: 17/09/2015


MỤC LỤC

CHÂU PHI

- Trần Thị Lan Hương- Lại Lâm Anh: Kinh tế châu Phi 2010: Phục hồi nhanh chóng sau khủng hoảng

- Lê Bích Ngọc: Người Tutsi, Zulu và một số tộc người khác ở châu Phi

TRUNG ĐÔNG

- Phạm Thị Thanh Bình - Nguyễn Ngọc Thanh: Thị trường lao động Trung Đông: Tình hình và đặc điểm

NAM-NAM/BẮC-NAM

- Phạm Thị Kim Huế: Dầu mỏ và khí đốt của Trung Đông và châu Phi: Trữ lượng, khả năng khai thác và tiêu thụ

VIỆT NAM

- Mai Thị Thanh Xuân: Nhìn lại các giải pháp ứng phó của chính phủ Việt Nam trước ảnh hưởng của khủng hoảng tài chính toàn cầu

- Phạm Xuân Tiến: Môi trường kinh doanh ở Việt Nam: Thực trạng và những khuyến nghị

THÔNG TIN

- Lê Quang Thắng: Hoạt động khai thác dầu mỏ ở khu vực Trung Đông

- Vũ Thị Thanh: Quan hệ Nhật Bản với các nước Arập trong kỷ nguyên mới